Informacje ogólne

Witamy na naszej stronie Polityki prywatności! Korzystając z naszych usług sklepu, powierzasz nam swoje dane. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy. Gdy udostępniasz nam informacje, możemy ulepszyć nasze usługi. Na przykład możemy wyświetlać trafniejsze wyniki wyszukiwania i reklamy, pomagać w nawiązywaniu kontaktów lub sprawić, by udostępnianie innym było szybsze i łatwiejsze. Korzystając z naszych usług, chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób wykorzystujemy informacje i w jaki sposób możesz chronić swoją prywatność. To jest ważne; mamy nadzieję, że poświęcisz czas na dokładne przeczytanie. Pamiętaj, że możesz znaleźć narzędzia do zarządzania informacjami oraz ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Murano Feniks Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 227/30, 84-200 Wejherowo NIP 588-246-12-71

Z kim możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób: wieslaw-mejer@outlook.com tel. +48 505910219

Prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Nasi klienci mają w każdej chwili prawo do wglądu, poprawiania i usuwania dotyczących ich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, kierując pisemne żądanie. Firma dokłada wszelkich starań, aby wprowadzić odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych oraz zapobieżenia ich zmianie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub dostępowi do nich nieuprawnionym osobom trzecim. Jednakże Spółka nie kontroluje każdego ryzyka związanego z korzystaniem z sieci Internet, dlatego ostrzega użytkowników Strony o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z sieci Internet. Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub innych źródeł internetowych. Ponieważ Firma nie może kontrolować tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych, nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za udostępnianie lub wyświetlanie tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych oraz nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne w tych witrynach internetowych lub źródłach zewnętrznych.

Zarządzanie danymi osobowymi

Możesz przeglądać lub edytować swoje dane osobowe online dla wielu naszych usług. Możesz również dokonywać wyborów dotyczących naszego gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych. To, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub kontrolować je, zależy od usług, z których korzystasz. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać informacje promocyjne z naszego sklepu przez e-mail, SMS, pocztę tradycyjną i telefon. Jeśli otrzymujesz od nas promocyjne wiadomości e-mail lub SMS-y i chcesz zrezygnować, możesz to zrobić, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości. Możesz także dokonywać wyborów dotyczących otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i poczty, odwiedzając i logując się do Menedżera ds.komunikacji promocyjnej firmy, który umożliwia aktualizowanie informacji kontaktowych, zarządzanie preferencjami dotyczącymi kontaktów, rezygnację z subskrypcji e-mail i wybór, czy chcesz udostępnij swoje dane kontaktowe naszym partnerom. Te opcje nie mają zastosowania do obowiązkowej komunikacji dotyczącej usług, która jest częścią niektórych usług sklepu.

Informacje, które zbieramy

Nasz sklep gromadzi dane, aby skutecznie działać i zapewnić najlepsze doświadczenia z naszymi usługami. Niektóre z tych danych podajesz bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta osobistego. Część z nich uzyskujemy, rejestrując sposób interakcji użytkownika z naszymi usługami, na przykład za pomocą technologii takich jak pliki cookie i otrzymując raporty o błędach lub dane dotyczące użytkowania z oprogramowania działającego na Twoim urządzeniu. Pozyskujemy również dane od podmiotów trzecich (w tym innych firm). Na przykład uzupełniamy gromadzone przez nas dane, kupując dane demograficzne od innych firm. Korzystamy również z usług innych firm, aby pomóc nam określić lokalizację na podstawie Twojego adresu IP w celu dostosowania niektórych usług do Twojej lokalizacji. Gromadzone przez nas dane zależą od usług i funkcji, z których korzystasz.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Nasz sklep wykorzystuje gromadzone przez nas dane do trzech podstawowych celów: prowadzenia naszej działalności i świadczenia (w tym ulepszania i personalizowania) oferowanych przez nas usług, wysyłania komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych, oraz wyświetlania reklam. Realizując te cele, łączymy dane, które zbieramy za pośrednictwem różnych usług sklepu, z których korzystasz, aby zapewnić Ci bardziej płynne, spójne i spersonalizowane doświadczenie. Jednak w celu zwiększenia prywatności wprowadziliśmy zabezpieczenia technologiczne i proceduralne, które mają zapobiegać niektórym kombinacjom danych. Na przykład przechowujemy dane, które zbieramy od Ciebie, gdy nie jesteś uwierzytelniony (nie jesteś zalogowany), oddzielnie od wszelkich informacji o koncie, które bezpośrednio Cię identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub jeśli jest to konieczne do zakończenia jakiejkolwiek transakcji lub świadczenia dowolnej usługi, o którą prosiłeś lub autoryzowałeś. Na przykład udostępniamy Twoje treści stronom trzecim, gdy nam to powiesz. Gdy podasz dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, będziemy udostępniać dane dotyczące płatności bankom i innym podmiotom, które przetwarzają transakcje płatnicze lub świadczą inne usługi finansowe, a także w celu zapobiegania oszustwom.

Do kogo możesz złożyć skargę?

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Podczas korzystania z naszej strony chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych w celu tworzenia statystyk, w zakresie sesji strony oraz w celu zwiększania bezpieczeństwa na stronie. Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę albo przejść do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów plików cookies.