Czy filtry zamienne są gorsze od oryginalnych?

Nie różnią się niczym od oryginalnych, gdy zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Tak jak i filtry oryginalne muszą spełniać wymogi wykonania filtrów określone szeregiem różnych norm. Filtry mogą różnić się wykonaniem konstrukcją, ale parametry filtracyjne dotyczące poziomu filtracji mogą być nawet wyższe, gdy zastosujemy filtr wykonany w klasie wyższej. Ponadto wielu producentów central wentylacyjnych zamawia swoje filtry u producentów filtrów. Tym samym wielokrotnie może się zdarzyć, że filtr zamienny różni się tylko etykietą.

Wyjaśnienie oznaczeń skuteczności.

Iso Coarse [%] -  skuteczność w zatrzymywaniu cząsteczek większych od 10 mikronów.

EPM1 [%] -  skuteczność w zatrzymywaniu cząsteczek mniejszych lub równych 1 mikronowi.

EPM2,5 [%] -  skuteczność w zatrzymywaniu cząsteczek mniejszych lub równych 2,5 mikrona.

EPM10 [%] -  skuteczność w zatrzymywaniu cząsteczek mniejszych lub równych 10 mikronom.

Czy filtry w urządzeniu powinny mieć tą samą klasę filtracji?

Nie koniecznie. W przypadku stosowania dwóch klas dokładnych niepotrzebnie zwiększamy opory co w efekcie zmniejsza wydajność wentylacyjną centrali. Powinniśmy dla powietrza nawiewanego zastosować filtr o wyższej skuteczności np. F7. W przypadku gdy centrala wentylacyjna ma zapas wydajności można zastosować filtr F9. Dla powietrza wywiewanego z budynku nie ma potrzeby stosowania klas filtracji wyższych niż M5, wystarczającą klasą filtracji powietrza wywiewanego jest G4.

W urządzeniu przewidziano stosowanie klasy filtracyjnej G4 a ja oczekuję wyższego stopnia filtracji. Czy filtry o wyższej skuteczności mogą uszkodzić urządzenie?

Filtry o wyższej skuteczności nie uszkodzą urządzenia. Można je stosować z powodzeniem w większości central wentylacyjnych w których konstrukcja zastosowanego filtra to umożliwia. Filtry dokładne posiadają znacznie większą powierzchnię filtracyjną niż filtry zgrubne klasy G4. Dzięki temu mogą pracować w klasie filtracji F7 w każdej centrali a w przypadku filtrów F9 w każdej która ma zapas wydajności w stosunku do obiektu w którym została zainstalowana.

Czy wymiar filtra z uszczelką jest podawany jako całość czy uszczelka osobno?

Wymiary filtrów uszczelkowanych są podawane osobno dla ramki i uszczelki. Mianowicie wymiar ramki plus grubość uszczelki z zachowaniem skoku wynoszącego 1-2 [mm].

Mam problem z Smogiem oraz zapachami zewnętrznymi jakich filtrów użyć?

W przypadku samego smogu wystarczającym filtrem będzie F9 jednakże w przypadku potrzeby zatrzymania uciążliwych zapachów nasz filtr musi być nasączony węglem aktywowanym i tutaj przychodzi z pomocą filtr F7 z węglem aktywnym.

Jestem alergikiem i potrzebuję ochrony?

W tej sytuacji prosimy o wybranie filtra w klasie filtracji F7 bez węgla aktywnego.

Jak wybrać odpowiedni filtr do systemu wentylacji mechanicznej?

Sprawdź na tabliczce znamionowej markę i model swojego urządzenia lub zmierz filtry w swoim urządzeniu i porównaj z wymiarami przedstawionymi w opisie produktu. Określ jakiej klasy filtracji filtrów potrzebujesz dla siebie i swojej rodziny. Litera oznacza grupę filtrów a liczba odnosi się do skuteczności tym samym filtr G4 zatrzymuje znacznie mniej zanieczyszczeń niż filtr F7. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że filtry dokładne z grupy F zatrzymują cząsteczki szkodliwe dla Naszego zdrowia. Dlatego również polecamy stosowanie ich na nawiewie a na wywiewie proponujemy stosowanie klasy średniej M lub zgrubnej G . Odnośnie powierzchni filtracyjnej im większa tym dłuższa praca filtra i rzadsza wymiana. Powierzchnia filtracyjna to ilość materiału umieszczonego w ramie filtra. Powierzchnie różnych typów filtrów przy założeniu tego samego wymiaru od najmniejszej do największej: płaskie, plisowane, działkowe, minipleat.

Czy są filtry do rekuperacji na COVID-19?

Filtry testuje się przy pomocy określonej mieszanki cząstek w przygotowanych do tego laboratoriach w celu określenia ich sprawności.

Filtry w klasie ePM1 zatrzymują najbardziej niebezpieczne cząstki o wymiarach 0,3-1 mikrona (µm). Dlatego takie filtry skutecznie chronią przed alergenami oraz cząsteczkami smogu (0,001–1 µm). Filtry do wentylacji nie sterylnej są zaprojektowane bez myśli o najmniejszych mikroorganizmach, mamy tu na myśli bakterie lub wirusy. Większość jednostek wentylacyjnych nie jest przeznaczona do takich celów.

Rozmiar koronawirusa wynosi 120–160 nm lub 0,12–0,16 µm, dlatego filtry klasy ePM1 nie posiadają właściwości umożliwiających wychwycenie wirusa. Przy filtracji wirusów i bakterii stosowane są filtry EPA / HEPA, mogą zatrzymywać do 99,995% cząstek 0,3 µm. Charakteryzuje je spadek ciśnienia 2 razy wyższy niż filtrów ePM1, dlatego te filtry nie sprawdzą się w standardowej centrali wentylacyjnej, powinny być również poprzedzone filtrami wstępnymi a następnie dokładnymi tak aby nie ulegały natychmiastowemu zapełnieniu. Dla pełnej ochrony przed mikroorganizmami w instalacjach wentylacyjnych stosuje się lampy UV. Centrale wentylacyjne w których się je stosuje są odpowiednio przygotowane i stosuje się je w takich miejscach jak laboratoria, szpitale itp.

COVID-19 przenosi się drogą kropelkową. Naukowcy ustalili wielkość takich cząstek podczas testów. Rozmiar waha się od 0,35 do 2,5 µm. 38,3% z nich ma rozmiar 0,8–2,5 µ i można je uchwycić za pomocą filtrów klasy ePM1, ale większość z nich nie zostanie przechwycona.

Warto również zaznaczyć, że przedostania się koronawirusa do systemu wentylacji domu jest bardzo małe, ponieważ czerpnia powietrza nie jest w bezpośrednim zasięgu osoby chorej.

Moja centrala wentylacyjna nosi inną nazwę niż na stronie, ale wymiary filtrów są identyczne, a urządzenie wygląda podobnie. Czy mogę zamontować te filtry?

Wielu producentów central wentylacyjnych wytwarza te same urządzenia pod różnymi markami. Czasem nawet nazwa produktu pozostaje bez zmian. Odpowiedź brzmi tak.

Jak znajdę dane filtra w centrali wentylacyjnej?

Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić, jakich filtrów potrzebujesz:

Na początek sprawdź tabliczkę znamionową centrali wentylacyjnej. Określa ona nazwę urządzenia, dzięki niej możesz sprawdzić, czy odpowiada nazwie centrali w informacji o produkcie. Niektórzy producenci mogą nie zmieniać nazwy produktu przy zmianie wymiarów filtra. Zalecamy sprawdzanie faktycznych wymiarów filtra, które udostępniamy na swojej stronie, tolerancja w wymiarze wynosi +/- 2 mm.

Kolejnym sposobem jest porównanie danych technicznych w instrukcji konserwacji. Sprawdź czy nazwa produktu i rozmiar filtra zgadzają się z opisem produktu.

Możesz również wyjąć filtr i sprawdzić czy jego wymiary odpowiadają wymiarom w informacji o produkcie.

Czy na filtrach są jakieś oznaczenia?

Tak filtry posiadają etykiety z wymiarem, klasą filtracji, poziomem skuteczności podawanym dla wielkości cząsteczek na której wykonano pomiar oraz strzałką określającą kierunek przepływu powietrza przez filtr od strony wlotu do strony wylotu powietrza oczyszczonego.

Dlaczego filtr tak szybko ulega zabrudzeniu?

Zabrudzenie filtra co do zasady zależy od jego parametrów technicznych i jakości powietrza na zewnątrz:

W przypadku znajdowania się w obszarach zanieczyszczonych, np strefy przemysłowe, okolice dróg (w szczególności utwardzonych), placów budowy, ilość cząstek stałych jest wysoka. Z tego powodu filtry ulegają szybszemu zabrudzeniu, w niektórych przypadkach nawet przed upływem 2 miesięcy. Jeżeli takie zanieczyszczenie występuje stale zaleca się stosowanie filtra wstępnego w instalacji.

Jeżeli wykorzystujesz filtr z grupy dokładnych, zatrzymuje on więcej cząstek i z tego powodu może szybciej się zatykać. Jednakże przy okazji uzyskujesz lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach.

W szczególności, ale nie zawsze, jeżeli korzystasz z tanich filtrów pochodzących od producentów spoza UE, mogą charakteryzować się wyższymi spadkami ciśnienia. Z tego względu mogą podnosić wydatki na energię, a same filtry mają krótszą żywotność do czasu zatkania.

Jakie zanieczyszczenia zatrzymują poszczególne klasy filtracji?

Filtry absolutne

H14 – cząsteczki materiałowe zawieszone w powietrzu wirusy

H13 - wirusy cząsteczki radioaktywne

H12 - spaliny olejowe

E11 - dym tytoniowy, wirusy na cząsteczkach nośnych

E10 – zarazki

Filtry dokładne

F9 -  bakterie na cząsteczkach nośnych

F8 – dym tytoniowy (gruba frakcja), dymy olejowe, pył cementowy

F7 – nagromadzona sadza

Filtry średnie

M6 – większe bakterie

M5 – zarazki, pył cementowy (gruby)

Filtry zgrubne

G4 – zarodniki roślin, pyłki

G3 – piasek plażowy

G2 – włosy , piasek, popiół

G1 – liście, insekty

Jak często należy wymieniać filtry?

Filtry trzeba wymieniać wtedy kiedy są w pełni zabrudzone lub raz na 6 miesięcy. Brudne filtry są ciemne widać na nich insekty oraz kurz i inne zanieczyszczenia. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 nakłada na producentów montowania w centralach wentylacyjnych urządzeń  informujących o konieczności wymiany filtra. Do wskaźników zaliczamy licznik czasu i urządzenie ciśnieniowe:

Licznik czasu ustawia się zazwyczaj na określony czas, np. 90 dni. Możesz sprawdzić czy filtr jest zabrudzony a następnie ustawić licznik według faktycznych potrzeb.

Wskaźniki ciśnieniowe mierzą spadek ciśnienia na filtrze. Dlatego konieczna jest wymiana filtra po włączeniu się wskaźnika zabrudzenia.

Należy pamiętać, że nieterminowa wymiana filtrów może prowadzić do unieważnienia gwarancji producenta centrali. Dodatkowo zabrudzone filtry skutkują wyższymi rachunkami za energię.

Czy filtry można czyścić?

Prawidłowa odpowiedź brzmi nie. Zabrudzone filtry powinno się wymienić na nowe. Ale możemy przyjąć że w połowie ich pracy oczyścimy je używając odkurzacza pozwoli to nieznacznie wydłużyć ich pracę. Pod żadnym pozorem filtrów nie pierzemy i nie moczymy w wodzie czy innych substancjach. Warto również nadmienić im wyższa skuteczność filtracji tym filtr brudzi się szybciej.

Jak często wymieniać filtry?

Filtry wymieniamy wtedy gdy się zabrudzą. Jest to w zależności od otoczenia zazwyczaj od 3-6 miesięcy jednak nie dłużej niż rok. Filtry do wymiany powodują głośniejszą pracę urządzenia, ponieważ stawiają większy opór. Rośnie też zużycie energii elektrycznej. Nowsze urządzenia o konieczności wymiany filtrów informują po przez stosowny komunikat pojawiający się na wyświetlaczu sterownika.

Czy centrala wentylacyjna może pracować bez filtrów i jakich używać?

Centrala wentylacyjna nie powinna pracować bez filtrów, ponieważ tracimy wtedy główną korzyść z jej posiadania. Powietrze wtłaczane do domu bez użycia filtrów w centrali jest brudne i pełne zanieczyszczeń. Szkodzi Nam ale i też może uszkodzić urządzenie poprzez zabrudzenie kanałów wentylacyjnych, wymiennika oraz wentylatorów co prowadzi do cięższej pracy urządzenia oraz kosztownego czyszczenia tych elementów. Fabrycznie w rekuperatorach są montowane filtry G4 ale nie chronią nas przed cząsteczkami szkodliwymi dla zdrowia wnikającymi do krwi poprzez układ oddechowy tj. SMOG. Dlatego polecamy montowanie na nawiewie filtrów z grupy dokładnej F .

Jak wymienić filtr w rekuperatorze?

Przygotuj urządzenie do wymiany filtrów ( wyłącz lub uruchom tryb wymiany filtrów).

Otwórz klapę rewizyjną.

Wyciągnij stare filtry

Oczyść prowadnice.

Wsuń nowe filtry zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza do wymiennika (zwróć uwagę na klasę filtracji, na nawiewie można stosować klasę wyższą).

Wznów czynności urządzenia uruchamiając je ponownie.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Podczas korzystania z naszej strony chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych w celu tworzenia statystyk, w zakresie sesji strony oraz w celu zwiększania bezpieczeństwa na stronie. Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę albo przejść do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów plików cookies.